0

Thí nghiệm Vữa dán gạch gốc xi măng

Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng thử nghiệm Vữa dán gạch gốc xi măng. Đây là sản phẩm dùng để ốp, lát gạch,… . Các chỉ tiêu thử nghiệm các tính chất cơ lý được LAS-XD 1494 thực hiện theo các tiêu chuẩn như TCVN 7899-2: 2008,… Yêu cầu kỹ thuật được đánh giá theo TCVN 7899-1: 2008 hoặc theo YCKT của dự án, đơn vị sản xuất.