0

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Ngày 18 tháng 6 năm 2004, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 thay thế cho Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Luật sửa đổi số 38/2009/QH12.

 

Dowload: luat-xay-dung-2014.pdf 

 

Số văn bản 50
Ký hiệu văn bản 2014/QH13
Ngày ban hành 18/6/2014
Ngày có hiệu lực 1/1/2015
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật Xây dựng 2014
Cơ quan ban hành Quốc hội
Tệp đính kèm: