0

Thí nghiệm tấm thạch cao

Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng thử nghiệm Tấm thạch cao. Đây là sản phẩm dùng để tạo hình, trang trí nội thất trần, vách nhà hay văn phòng, công sở . Các chỉ tiêu thử nghiệm các tính chất cơ lý được LAS-XD 1494 thực hiện theo các tiêu chuẩn như TCVN 8257: 2009,… Yêu cầu kỹ thuật được đánh giá theo TCVN 8256: 2009 hoặc theo YCKT của dự án, đơn vị sản xuất.