0

Thí nghiệm Vật liệu xảm khe co giãn (Silicone, Polyurethane)

Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng thử nghiệm Vật liệu xảm khe (silicone, polyurethane). Đây là sản phẩm dùng để trám vào khe co giãn giữa các tấm kính, khe giữa kính và nhôm . Các chỉ tiêu thử nghiệm các tính chất cơ lý được LAS-XD 1494 thực hiện theo các tiêu chuẩn như TCVN 8267: 2009,… Yêu cầu kỹ thuật được đánh giá theo TCVN 8266: 2009 hoặc theo YCKT của dự án, đơn vị sản xuất.