0

Thí nghiệm Băng cản nước PVC

Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng thử nghiệm Băng cản nước PVC. Đây là sản phẩm dùng để thi công chống thấm khe co giãn, mạch ngừng bê tông,… . Các chỉ tiêu thử nghiệm các tính chất cơ lý được LAS-XD 1494 thực hiện theo các tiêu chuẩn Việt Nam như TCVN 9407-2014; TCVN 1595-2013; TCVN 4866-2007; ASTM D412; ASTM D2240; ASTM D570,…