0

Thí nghiệm ván gỗ Picomat

Thí nghiệm ván nhựa giả gỗ Picomat

Ngày 2 tháng 11 năm 2019, Công ty TNHH Kingsman Việt Nam đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng về việc thử nghiệm vật liệu ván nhựa Picomat. Đây là sản phẩm ván nhựa có phủ bề mặt PVC vân giả gỗ. Các chỉ tiêu thử nghiệm các tính chất cơ lý được LAS-XD 1494 thực hiện theo các tiêu chuẩn Việt Nam như TCVN 4501-2:2014; TCVN 7756:2007.

Hình 1. Các mẫu thử nghiệm được LAS-XD 1494 gia công theo tiêu chuẩn