08 ngs6 ngs 5

TIN TỨC

 • Thiết kế bảo dưỡng bê tông khối lớn móng Turbine

  Ngày 15 tháng 7 năm 2016, Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng đã ký hợp đồng với Công ty Xây dựng và Đầu tư Bạch Đằng 6 về việc tư vấn tính toán nhiệt thủy hóa và...

  Chi tiết ->
 • ông Phạm Hồng Hà được bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng

  Ngày 9 tháng 4  năm 2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Hồng Hà làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

  Chi tiết ->
 • Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quản lý vật liệu xây dựng

  Ngày 05/4/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP về việc Quản lý vật liệu xây dựng. Nghị định này quy định các hoạt động trong lĩnh vực...

  Chi tiết ->