08 ngs6 ngs 5
Here we introduce the new Basel Replica Rolex watch, the MP-09 biaxial Tourbillon fake watch, a fully visible dual axis rotary tourbillon, and its brand new original case is highlighted by 100%. This new Replica Christian Dior Handbags case is equipped with fully independent production core. The use of titanium metal material, in order to highlight this watch movement secret, practical decision form, this also follows the design philosophy of replica Hublot MP, is the original function of the development of proprietary movement, and the movement characteristic and special external parts. The Replica Watches case is also specially designed.

TIN TỨC

 • Nghiệm thu đề án 1511: Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông

  Ngày 04 tháng 01 năm 2018, Hội đồng KHKT chuyên ngành Viện KHCN Xây dựng...

  Chi tiết ->
 • Hội thảo “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của phép thử cường độ chịu nén của bê tông”

  Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2017, tại Trụ sở Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng...

  Chi tiết ->
 • Thư mời tham gia Dự án

  Mời các Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tham gia chương trình thử nghiệm của Dự án “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm cường độ chịu nén của bê tông”...

  Chi tiết ->