08 ngs6 ngs 5
Công trình
MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

Một số công trình Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng đã triển khai

 Chống thấm sảnh Phủ Chủ tịch

Chống thấm sảnh Phủ Chủ tịch

Công trình: Phủ Chủ tịch Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TRÀNG TIỀN PLAZA

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TRÀNG TIỀN PLAZA

Công trinh: Trung tâm thương mại Tràng tiền plaza Địa chỉ: 24 Hai Bà Trưng - Hà Nội

SÂN VẬN ĐỘNG QUỐC GIA MỸ ĐÌNH

SÂN VẬN ĐỘNG QUỐC GIA MỸ ĐÌNH

Công trình: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Địa chỉ: Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Công trình: Trung tâm hội nghị Quốc Gia Địa chỉ: Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội