08 ngs6 ngs 5
Hội thảo “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của phép thử cường độ chịu nén của bê tông”

Sáng ngày 14/12/2017, tại Trụ sở Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã diễn ra Hội thảo “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của phép thử cường độ chịu nén của bê tông”. Tham dự Hội thảo, về phía Bộ Xây dựng có TS. Nguyễn Quang Hiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng; đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường; về phía Viện có TS. Nguyễn Hồng Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, các cán bộ trong và ngoài Viện quan tâm.

 

Dự án do Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng bắt đầu thực thực hiện từ tháng 6 năm 2017 do TS. Nguyễn Hùng Minh, Giám đốc Trung tâm làm Chủ trì.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe một số kết quả đã đạt được của Dự án do TS. Nguyễn Hùng Minh và TS. Trần Minh Đức thay mặt nhóm thực hiện trình bày. 

 

Cụ thể, dự án đã cung cấp thực trạng hoạt động của các phòng thí nghiệm hiện nay đối với công tác thử nghiệm chỉ tiêu cơ bản và quan trọng nhất trong công tác thử nghiệm mà hầu như tất cả các phòng thí nghiệm LAS-XD đề thực hiện là cường độ chịu nén của bê tông.

 

Dự án đã thực hiện thông qua chương trình thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm, kết quả của các Phòng thí nghiệm tham gia được xử lý thống kê theo tiêu chuẩn TCVN 9596:2013 (ISO/IEC 13528:2003).

 

Việc tham gia của các Phòng thí nghiệm vào chương trình thử nghiệm thành thạo giúp cho các Phòng thí nghiệm có cái nhìn khách quan về năng lực của mình để từ đó có thể kịp thời chấn chỉnh lại quy trình thí nghiệm và có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Ngoài ra kết quả của dự án còn là cơ sở cho các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành các chính sách, các quy định quản lý để công tác thí nghiệm đi vào hoạt động có quy củ hơn.

 

Các thành viên tham dự hội thảo đã thảo luận, đóng góp ý kiến giúp nhóm thực hiện sớm hoàn thiện Dự án.

 

TS. Nguyễn Hùng Minh đang trình bày báo cáo trong hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe dự án “Đánh giá năng lực và độ tin cậy của phép thử cường độ chịu nén của bê tông”, thống kê, xử lý kết quả thí nghiệm do TS. Nguyễn Hùng Minh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng, IBST trình bày. 

Bài viết liên quan