08 ngs6 ngs 5
Tin tức
Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Ngày 30/06/2016 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng  

Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 16/2016/TT-BXD  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông báo tuyển cán bộ

Thông báo tuyển cán bộ

Tuyển cán bộ làm việc tại Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vậ liệu Xây dựng: Tốt nghiệp đại học chính qui đạt loại khá trở lên, chuyên ngành vật liệu xây dựng hoặc ngành học phù hợp với yêu cầu công việc cụ thể (ưu tiên người có kinh nghiệm và học vị).

Thiết kế bảo dưỡng bê tông khối lớn móng Turbine

Thiết kế bảo dưỡng bê tông khối lớn móng Turbine

Ngày 15 tháng 7 năm 2016, Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng đã ký hợp đồng với Công ty Xây dựng và Đầu tư Bạch Đằng 6 về việc tư vấn tính toán nhiệt thủy hóa và thiết kế phương án bảo dưỡng cho bê tông khối lớn móng Turbine của nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.

ông Phạm Hồng Hà được bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng

ông Phạm Hồng Hà được bầu làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày 9 tháng 4  năm 2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Hồng Hà làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trang :2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10