08 ngs6 ngs 5
Tin tức
Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.

Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.

Ngày 19 tháng 12 năm 2016 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1329/QĐ-BXD về việc công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.  

Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 08/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 08/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Ngày 08 tháng 12 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BXD về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.  

Hoàn thiện mặt sàn bê tông

Hoàn thiện mặt sàn bê tông

Hoàn thiện bề mặt sàn bê tông bằng máy xoa 2 trục

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ngày 01 tháng 09 năm 2016 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BXD về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

Quyết định 681/QĐ-BXD ngày 12 tháng 07 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

Quyết định 681/QĐ-BXD ngày 12 tháng 07 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng

Ngày 12 tháng 07 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-BXD về việc phê duyệt quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng  

Trang :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9