08 ngs6 ngs 5
Tin tức
Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Ngày 15 tháng 02 năm 2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng  

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Ngày 06 tháng 02 năm 2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và...

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 3 năm 2016

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 3 năm 2016

Ứng dụng hệ sơn Polyurea để chống thấm khe biến dạng của đập bê tông sau khi tích nước Tối ưu hóa các yếu tố công nghệ trong chế tạo vật liệu cốt composite polymer

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 2 năm 2016

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 2 năm 2016

Một số kết quả bước đầu về giải pháp chống thấm bằng phương pháp trộn san hô – xi măng trên vùng đảo san hô. Khảo sát thực nghiệm quan hệ giữa một số thông số bơm của hỗn hợp bê tông với thể tích hồ xi măng theo thời...

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 1 năm 2016

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 1 năm 2016

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn Bacillus subtilis Hu58 trong vữa Xi - Măng có khả năng tự liền;  Tính chất cơ học của bê tông geopolymer sử dụng tro bay gia cường sợi poly-propylene  

Trang :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9