08 ngs6 ngs 5
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng là một trung tâm nghiên cứu ứng dụng trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng (website