08 ngs6 ngs 5
Kiểm tra, kiểm định, giám định chất lượng công trình Xây dựng

Bên cạnh công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm ngoài hiện trường, Trung tâm Phát triển Công nghệ Xây dựng còn triển khai công tác Kiểm tra, kiểm định, giám định chất lượng công trình:

- Khảo sát và đánh giá hiện trạng chất lượng công trình;

- Xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý nứt, thấm công trình;

- Thử tải đánh giá chất lượng kết cấu công trình;

- Tính toán, đo và kiểm soát nhiệt trong lòng bê tông khối lớn;

- Thí nghiệm chuyên sâu, thực hiện các phép thử nâng cao như: Xác định mô đun đàn hồi và từ biến của bê tông; Đo co ngót của vữa và bê tông; Theo dõi sự phát triển của vết nứt...