08 ngs6 ngs 5
Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định này quy định các hoạt động trong lĩnh vực vât liệu xây dựng, bao gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liêu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng; chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Số văn bản 24a
Ký hiệu văn bản 2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 5/4/2016
Ngày có hiệu lực 26/5/2016
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Tệp đính kèm: 24a.signed.pdf
 

Bài viết liên quan