08 ngs6 ngs 5
Chống thấm sảnh Phủ Chủ tịch

 

PHỦ CHỦ TỊCH

 

Công trình: Phủ Chủ tịch
Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội
Hạng mục: Chống thấm sảnh Phủ Chủ tịch
Giải pháp chống thấm: Sơn chống thấm Polyurethane
Diện tích: 2.000m2