08 ngs6 ngs 5
SÂN VẬN ĐỘNG QUỐC GIA MỸ ĐÌNH

 

SÂN VẬN ĐỘNG QUỐC GIA MỸ ĐÌNH

Công trình: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình
Địa chỉ: Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội
Hạng mục: Chống thấm mặt bậc khán đài
Giải pháp chống thấm: Sơn chống thấm Polyurethane
Diện tích: 30.000m2