08 ngs6 ngs 5
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Công trình: Trung tâm hội nghị Quốc Gia
Địa chỉ: Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội
Hạng mục: Chống thấm khe lún kênh thông gió
Giải pháp chống thấm: PU giãn nở, màng Bitum và tấm chì
Diện tích: 40m2