08 ngs6 ngs 5
Giới thiệu

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

 

     Trung tâm Phát triển Công nghệ và Vật liệu Xây dựng là một trung tâm nghiên cứu ứng dụng trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng (websitehttp://ibst.vn).

 

      Tên giao dich quốc tế: Center of Technology Development and Building Materials, viết tắt TDBM - IBST. (Website: http://tdbm.vn  - Email: ibst.tdbm@gmail.com) 

 

 

CHỨC NĂNG CHÍNH:

        Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và thông tin trong lĩnh vực phát triển các công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng và thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng.

 

NHIỆM VỤ CHÍNH:

 

1. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực phát triển công nghệvàvật liệu xây dựng.

 

 

2. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lí nhà nước:

 

  • Biên soạn các tiêu chuẩn xây dựng và các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật;

 

  • Triển khai kỹ thuật, công nghệ mới, thi công các công trình trọng điểm Quốc gia; hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc về kỹ thuật, công nghệ xây dựng;

 

  • Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu và công trình xây dựng.

 

 

3. Thực hiện công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật:

 

  • Lập dự án đầu tư, khảo sát địa chất, môi trường, lập bản đồ mặt bằng, cao độ phục vụ công tác khảo sát, thiết kế, thi công, khai thác sử dụng các công trình và dự án đầu tư xây dựng;

 

  • Thiết kế, thẩm tra và lập tổng dự toán các công trình xây dựng;

 

  • Tư vấn đấu thầu, quản lí dự án, giám sát chất lượng công trình xây dựng;

 

  • Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu và kết cấu xây dựng;

 

  • Kiểm tra, giám định chất lượng công trình xây dựng;

 

  • Tư vấn, tiếp nhận và chuyển giao hệ thống thiết bị, công nghệ mới về xây dựng.

 

 

4. Tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, các thiết bị công nghệ, thiết bị thí nghiệm và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng.

 

 

5. Thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình; thi công bảo tồn, trùng tu công trình kiến trúc cổ, di tích.

 

 

6. Đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy vật liệu và cấu kiện xây dựng .